Sedmidílný kurz „Respektovat a být respektován“

V září a říjnu pro Vás máme ve spolupráci se spolkem Respektovat a být respektován, z. s. připraven sedmidílný kurz „Respektovat a být respektován“

Celý kurz je rozdělený na sedm seminářů v délce 3,5 hod – jednotlivé semináře proběhnou v těchto dnech:10./17./24.9.2020 a 1./8./15./22.10.2020 vždy od 16.00 do 19.30 hod. v prostorách CVAKu. Tyto semináře jsou akreditovány MŠMT. Účastníci kurzu obdrží písemné shrnující materiály a Osvědčení o absolvování kurzu.  Lektory kurzu jsou:PhDr. Dobromila Nevolová, PhDr. Jana Nováčková, CSc., Bc. Radka Rendošová, Soňa Rýdl

Cena: 5 000,- Kč, občerstvení včetně kávy  v ceně.

Přihlášku naleznete na Respektovat – přihláška

Přihlášení je platné po uhrazení celého kurzovného ve výši 5 000 Kč na účet CVAKu.

Pokyny k platbě: č. ú. 2201169020/2010, variabilní symbol 111, do poznámky uveďte jméno účastníka. Organizacím rádi vystavíme fakturu. Potvrzení o přijetí platby Vám zašleme na vyžádání.

Odhlášení účastníka přijímáme pouze e-mailem na alena@cvakcentrum.cz. Účastník nebo organizace může vyslat náhradníka.

Napsat komentář