Příprava ke zkouškám 

Vzhledem k nařízení MŠMT je od školního roku 2016/2017 pro všechny střední školy jedním ze závazných kritérií pro přijetí žáků ze základních škol úspěšné vykonání přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. Našim klientům nabízíme intenzivní přípravné kurzy k vykonání této zkoušky pro jednotlivé předměty. Kurzy jsou buď 10 hodinové – každý týden 1 vyučovací hodina pro skupinu nejméně 3 a max. 8 dětí, nebo 20 hodinové – dvě hodiny týdně. Tato hodinová dotace je vždy pro jeden předmět. Kurzy zaměřené na matematiku a český jazyk nabízíme také maturantům. Nabízíme také hodiny individuální přípravy.

Cena:  3000,- Kč/ 10h ;   (1 vyučovací hodina = 60 minut)

Individuální hodiny: 6 500,- Kč/10h, 11 500,-Kč/ 20h (1 vyučovací hodina = 60 minut)


Konzultace pro rodiče dětí v domácím vzdělávání 

V dnešní době není neobvyklé vzdělávání dětí svými rodiči v domácím prostředí. Dítě musí být zapsáno na kmenové základní škole a docházet každoročně na ročníkové zkoušky. Našim klientům nabízíme jak pravidelnou týdenní přípravu, tak i přípravu k ročníkovým zkouškám, konzultace k dodržení naplňování ŠVP školy, kam Vaše dítě dochází zkoušku vykonat, ale i výběr vhodných metod pro výuku Vašeho dítěte. 

Jednorázová konzultace 1000,- Kč/60 minut 
Pravidelné konzultace, příprava ke zkouškám nebo pravidelná příprava
6 500,- Kč/10 vyuč. hodin 

Podpora pro rodiče 

Každý z nás se někdy ocitne v situaci, kdy se potřebuje o někoho opřít, svěřit se s problémy, popř. zlepšit své mínění o sobě a dosáhnout pokroku v osobním růstu. Toto vše můžete od loňského roku získat i u nás, ať už pomocí individuálních konzultací, terapií, nebo seminářů. 

Cena individuální konzultace nebo terapie: od 1000,- Kč/hod. 
Ceny seminářů zveřejňujeme vždy s vypsaným seminářem, odvíjí se od nároků jednotlivých lektorů. 

Předškolní děti 

Před nástupem do školy má mnoho rodičů pocit, že se jejich dítě ještě potřebuje rozvíjet a posunout. Formou hry dětem nabízíme: 

Nácvik pohybových stereotypů 
Rozvoj smyslového vnímání 
Rozvoj komunikace 
Rozvoj prostorové orientace 
Rozvoj koncentrace pozornosti 
Rozvoj grafomotorických dovedností 
Logopedie 

Ceník:
Individuální kurz pro předškolní děti 
(rozsah: 10x 45 minut nebo 5x 90 minut) 6 500,- Kč 
S logopedickým docvičováním 
(rozsah: 10x 45 minut nebo 5x 90 minut) 7 000,- Kč 
Logopedické docvičování (1setkání = 30 minut) 300,- Kč 
Diagnostika školní zralosti (cca 60 minut) 1000,- Kč 
Test laterality (cca 30 minut) 500,- Kč

Doplňkové služby: 
Tajný celodenní výlet během kurzu 1 000,- Kč 
Fotokniha z kurzu 700,- Kč 
ROZVOJ JAZYKOVÝCH SCHOPNOSTÍ DLE D. B. ELKONINA 
Celkem 33 lekcí – 1x týdně – cena 220,-Kč /lekce
celý kurz 7260,- Kč (lze rozložit do 3 splátek) 


Doučování 

Školní problémy Vašich dětí v 90% případů pramení z jejich špatné soustředěnosti při výuce, zameškaných hodin či pro ně nedostatečné zkušenosti s manipulací nabývaných znalostí. Pouze u 5% dětí je školní neúspěch způsoben sníženou inteligencí. 

V naší nabídce naleznete 60 minutové bloky výuky jak jednotlivých témat, tak i systematickou přípravu po 10 – 20 blocích. Pokud se má doučování soustředit komplexně na celý vyučovaný předmět, nečekejte od svých dětí výrazné zlepšení během prvních dvou či tří hodin – je nutné, abychom nejprve Vaše dítě poznali a seznámili se s jeho potřebami. Aby byla naše práce smysluplná, je vhodné sladit Vaše i naše požadavky na vzdělání Vašeho dítěte. Proto po každé páté hodině doporučujeme rodičům účastnit se alespoň konce lekce, abychom mohli společně probrat pokroky či upravit Vaše očekávání. Na Vaši žádost jsme schopni zkontaktovat školu, kam Vaše dítě dochází, a domluvit se s vyučujícími, kde oni vidí rezervu Vašeho dítěte popř. co je třeba jej doučit. 

Cena: 750,- Kč/h; 6 500,- Kč/ 10h ; 11 500,- Kč/ 20h  (1 vyučovací hodina = 60 minut)ZAUJALA VÁS NĚKTERÁ Z NAŠICH NABÍDEK?
KONTAKTUJTE NÁS!