Opět nabízíme náš příměstský tábor. O děti se starají kvalifikovaní pedagogové a nabídka je, jako vždy, velmi pestrá. V případě zájmu si, prosím, vyplňte přihlášku. Těšíme se na Vás i na Vaše děti.

Program na rok 2023 už pilně připravujeme!23.-28.7. 2023 cena 6 200 Kč

28.7.-4.8.2023 cena 8 700 Kč

23.7.-4.8.2023 cena 13 5000 Kč


Záloha 1 000 Kč musí být zaplacena současně s odesláním přihlášky.

Storno poplatky pokud dítě bude z tábora odhlášeno:
60 dní před odjezdem na tábor činí 50 %
30 dni před odjezdem na tábor činí 75 %
den nástupu a následující dny činí 100 %

Zálohu je možné zaplatit buď v hotovosti přímo ve CVAK centru, nebo na účet 2201169020/2010, vedený u FIO Banky.