Našim cílem je poskytovat kvalitní speciálně-pedagogickou a pedagogickou podporu rodičům i dětem. V dnešní době je pro děti základem, aby k nim pedagog přistupovaval jako k rovnocennému partnerovi, aby všechny děti během své práce zažily pocit úspěchu a aby je práce bavila. 

Vzhledem k cílům tedy při práci s dětmi využíváme nejen nové moderní metody práce, ale i alternativní způsoby výuky a v neposlední řadě také nejnovější poznatky o činnosti mozku a mozkové soustavy. Mezi tyto metody patří např. MindFlex, AVS přístroje, Neuroset, EEG Biofeedback, genetická metoda při výuce čtení, Hejného metoda při výuce matematiky či kreslení pravou mozkovou hemisférou jako prostředek při výuce matematiky a českého jazyka. 

V dnešní době patří mezi velice žádané formy výuky také online hodiny. Na toto jsme se soustředili v samostatném projektu Škola Na stejné vlně.

Protože je prokázáno, že děti lépe vnímají při práci ve dvojici nebo ve skupině (vrstevnické učení) doporučujeme takovouto práci rodičům i v našem Centru. 

Našim mottem je: UČENÍ = ÚSPĚCH, ZÁBAVA A RADOST Z POZNÁNÍKdo jsme 

Učitelky, které mají rády svoji práci. Úči, které ví, že není důležité děti zahltit informacemi, ale poskytnout jim podporu a motivaci k učení, usnadnit jim rozvoj formou zážitků a být jejich průvodci. Moc bychom si přáli, aby učení provázela radost a ne stres, aby na naše online vyučování chodily děti s obtížemi, které způsobují jejich individuální odlišnosti, ne škola a učitelé.

ALENA– Mgr. Alena Váňová, tel. 606 206 736, alena.vanova@cvakcentrum.cz – speciální pedagog, 25 let praxe, workoholička, učitelka matematiky, českého jazyka a fyziky, specialista na práci s dětmi s poruchami učení a chování a podpory pro rodiče