Škola Na stejné vlně Jak se ukázalo, je v dnešní době velmi důležité nejen vzdělání face to face, ale i jeho online alternativa. 

V případě, že doma máte tablet nebo počítač připojený k síti, jsme schopni vaše dítě vyučovat online přes platformu GSuite. Výuka probíhá formou videokonference, kde mohou učitel i dítě sdílet vzájemně plochu svého elektronického zařízení. Nabízíme také, že mohou mít děti tyto tzv. Meets uloženy v elektronické učebně Classroom a kdykoli se k nim tak vrátit. Učebna je také naplněna elektronickými materiály k výuce(Classroom mohou využívat pouze děti a rodiče, kteří mají zřízený email pod doménou Cvaku a platí si měsíčně jeho funkčnost) 

V brzké době budeme za nízký poplatek schopni nabídnout i zapůjčení našeho tabletu s datovým připojením. 

Cena: 
300,- Kč/h 
2 700,- Kč/ 10h 
5 000,- Kč/ 20h 
1 vyučovací hodina = 45 minut 


Podpora sociálně slabších 


Každý měsíc poskytuje Cvak min. 20 vyučovacích hodin zdarma dětem ze sociálně slabších rodin, protože si myslíme, že na kvalitní vzdělání a podporu by měli mít právo všichni. Pokud byste nám chtěli pomoci, je možné zaslat příspěvek v libovolné výši na účet Cvaku a do zprávy napsat „Charita“

Na tyto hodiny i na zařízení, které bychom mohli těmto dětem bezplatně zapůjčit domů, jsme vytvořili crowdfundingový projekt Škola Na stejné vlně. Budeme rádi, když nás podpoříte.